1. Innovaatiotoiminnan johtaminen
Innovaatiojohtaminen
Miten innovaatiotoiminta kannattaa organisaatiossa järjestää? Toiminnan organisoinnilla ja innovaatioiden mahdollistamisella on kekeinen merkitys yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä. Innovaatiot syntyvät ihmistern välisestä vuorovaikutuksesta ja yteistyöhön osallistuvien yksilöiden kyvykkyyksistä.
 
Kansainvälinen ISO stadardoitntityö innovaatiojohtamiseen liittyen
Suomen standardoimisliitto SFS on pitkään työskennellyt innovaatiotoiminnan standardoinnin kehittämiseksi Tätä on tehty sekä eurooppalaisilla yhteistyö foorumilla että myöskin kansainvälisesti. iInovaatiotoiminnan eurooppalaisesta standardista on tehty käännös myöskin suomeksi ja tämä käännös on aika hyvä johdanto innovaatiotoimintaan. Parhaillaan tehdään myöskin kansainvälisen standardointi liiton ISOn kanssa uutta standardia joka noudattelee aika paljon tätä eurooppalaista yhteistyö hankkeena syntynyttä standardia.
ECQA Certified Innovation Manger
Yhteiseurooppalainen sertifiointiorganisaatio ECQA myöntää sertifikaation Innovaatiojohtamisen koulutusohjeman läpikäyneille ja loppukokeen suorittaneille. Koulutumateriaali on sekä englannin että saksan kielistä. Falcon Leader järjestää tätä koulutusta Suomessa.