Innovaatiot ja salkun hallinta

Painoitatko investointisi oikein? Ovatko keskeiset resurssisi täsmäsuunnattuja?  Innovaatioiden hallinnassa on löydettävä keskeiset panostusten kohteet. Yleensä ei ole puutetta ideoista. Puute on toteuttamiskyvystä ja toteuttamisen vaatimista resursseista ja yhteistyöstä; siitä miten myyniti, markkinointi ja tuotekehitys saadaan toimimaan saumattomasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Projektisalkun hallinnalla haetaan dvp0499004.jpgtehokkuutta innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Salkku on tärkein investointien ja hankkeiden priorisoitityökalu.

Innovaatiot ovat keskeisessä roolissa nostettaessa Suomea taantuman kurimuksesta. Innovaatioilla on lisäksi keskeinen vaikutus yrityksen tai organisaation kannattavuuteen ja yrityksen mahdollisuuksiin selviytyä pidemmällä aikajänteellä.

Innovaatioiden synnylle on keskeistä avoimuus ja kyky toimia rakentavasti ristiriitaisissakin olosuhteissa. Uudet vuorovaikutusmahdollisuudet ja sosiaalisen median välineet mahdollistavat aivan uudenlaisia vuorovaikutussuhteita ja niiden myötä syntyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.